46101472_1948016815268077_15285325136543

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Członkiem stowarzyszenia NordPolen - polsk forening i Tromsø może zostać każda osoba, która ukończyła 16 lat, wypełniła i złożyła "wniosek o przyjęcie". Formularz można dostarczyć na trzy sposoby:

- skan wypełnionego i podpisanego wniosku wyślij na adres e-mail:

       nordpolen.polskforening@gmail.com

- wypełniony i podpisany wniosek wyślij na adres stowarzyszenia:

         NordPolen - polsk forening i Tromsø

             c/o Piotr Graczyk

         Hansbrevegen 23

         9013 Tromsø

-  wypełnij i złóż wniosek na jednym z naszych wydarzeń.

Obowiązkowa składka członkowska wynosi 50NOK/rok, a pieniądze te zostaną w 100% wykorzystane na działalność stowarzyszenia, np. organizację wydarzeń.

Dzieci i młodzież poniżej 16 lat również mogą zostać członkami stowarzyszenia za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Osoby te zwolnione są z opłat członkowskich.

Każdy członek naszego stowarzyszenia ma prawo do ulgi oraz pierwszeństwo na zakup biletów na nasze przedsięwzięcia, priorytetowy dostęp do kursów        i spotkań informacyjnych organizowanych przez stowarzyszenie. 

PLIKI DO POBRANIA
1

WNIOSEK O PRZYJĘCIE 

Formularz dla osób powyżej 16-tego

roku życia.

2

ZGODA RODZICA

BĄDŹ OPIEKUNA 

Formularz dla

rodzica/opiekuna prawnego

wyrażającego zgodę na członkostwo

osoby poniżej 16 roku życia.

3

STATUT STOWARZYSZENIA

Zapoznaj się ze statutem.

ZAPRASZAMY!